St. Paul's School, Banswara
Staff Salary Details

Name

 

 

SHAIJO THOMAS ELAVATHINGAL

SR. FELICIA ALVARES

ANIL BHABHOR

BENNY MANUEL

SHAJI MATHEW

 

 

 

ARCHANA SINGH

THOMAS T.C.

ELSY JOHN

REETA VYAS

SHEENA BENNY

J. HERBERT

GEORGE KURIAN

M.  PRAKASH

JOHNSON JOSEPH

DEEPESH DOSI

ROY MATHEW

CHANDRESHWARI THAKORE

NANDINI MAHANT

VIJAY KUMAR SONI

HENCY HERBERT

VANDANA THOMAS

MARY THOMAS

ANIL KUMAR SRIVASTAVA

P. SUBBURAYALU

DHARMVEER SINGH CHOUDHARY

NEENA FULGENTIUS

LATA MAHESHWARI

AMITA JHA

JOLLY JWETA

NORBERT MINZ

PUSHPLATA PANDEY

MONIKA CHAUHAN

SHEEBA MANOJ

NEELAM ADICHWAL

TRAPTI ACHARYA

PARUL KOTHARI

BABITA RATHORE

KIRAN DIXIT

SHEFALI NAGU

SUBHASH DINDOR

MONALISA BHATNAGAR

AJEET KUMAR DAYMA

JOHNNY MATHEW

Sr. MUKTA TIGGA

VRISHALI NAVADE

VAIBHAV PANDYA

NISHITH BHATT

NARESH SOMPURA

PREETI JOHN

KIRTI SHARMA

APALA CHOUBISA

RICHA DWIVEDI

NEERAJ GAMOT

MRIDUL KAUSHAL

JYOTI MODI

SHAILA NEELASH

MRIDULA NAGAR

NISHA JOSHI

RINNI MEHTA

RASHI JOSEPH

VIJETA GAUTAM

MUKTA BARIA

SIMI. S.

MAYURI SONI

PREETI TRIVEDI

JISHA THOMAS

NELOFAR RIZWAN ALI

KAMLA KATARA

NANCY GLADIS FERNADIS

MAMTA BHATI

RITU SHAH

REKHA RANI

RASHMI DUBEY

NISHA JOSHI

TEENA SONI

GARIMA CHAUHAN 

ABIN B GEORGE

PRAVEEN HARIJAN

ULLAS BAI SHARMA

NARBADA PRAVEEN

PAVAN MAVI

ASHA BAI NAKWAL

PRABHULAL PATEL

SUSHILA PANDA

ASHA DINDOR (PATEL)

RATANA VADAKHIYA

RANJIT KERKETA

MANJULA GARASIYA

ANAND RAWAT

HEMCHANDRA DAMOR

MUKESH KATARA

CHAMPA BHABHOR

BADAR JHODIYA

SUNIL DINDOR

 

Post

 

 

PRINCIPAL

VICE-PRINCIPAL

COUNSELLOR

PGT

 

TEACHER CUM

LAB ASST

 

 

TGT

PRT

T.G.T

T.G.T

PGT

TGT

TGT

PGT

LIBRARIAN

PET

TGT

TGT

T.G.T

PGT

TGT

TGT

TGT

PGT

PGT

TGT

TGT

PGT

PRT

PRT

TGT

PRT

TGT

TGT

PRT

TGT

PRT

TGT

PRT

TGT

TGT

PRT

HEAD CLERK

OFFICE ASST.

T.G.T

PRT

TGT

TGT

TGT

T.G.T

TGT

TGT

TGT

PET

TGT

PRT

PRT

TGT

TGT

TGT

TGT

TGT

PRT

PRT

TGT

PGT

PGT

COMP.  OP.

PRT

PRT

PRT

PRT

PRT

PRT

PRT

PRT

PRT

IT Personnel

SWEEPER

PEON

SWEEPER

GARDENER

SWEEPER

CHOKIDAR

PEON

PEON

PEON

PEON

PEON

CHOKIDAR

PEON

CHOKIDAR

PEON

PEON

PEON

 

Staff type

 

 

PRINCIPAL

VICE-PRINCIPAL

COUNSELLOR

TEACHER

 

TEACHER CUM

LAB  ASST

 

 

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

LIBRARIAN

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

Clerk

Accounts

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

PET

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

Office

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

TEACHER

Office

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

 

Qualification

 

 

MA , B Ed

MA  , B Ed

 

MA

 

MA, B  Ed

 

B A

 

 

MA, B Ed

P.D.C., TTC

MA., B Ed

MA, B Ed

M. Sc., B Ed

MA, B Ed

MA., B Ed

 M. Sc., B Ed

B. A, CLIS

MA., M. P. Ed

 M.A, B. Ed., PGDCA

B.Sc, MCA

B.Sc. , B Ed

M.Com , B Ed

M.Com, B Ed

MA. , B.Ed.

 

B.Sc. , B Ed

M Sc, B Ed

 

MA., M Ed

MA, B Ed

 B.A, B Ed

M Sc., B Ed

B.A., B Ed

B.A,NTT, B.Ed

BA, MA, B Ed

MA, M.PHIL. ,B.Ed

M.A., B Ed

 B.COM, B Ed, LLb

M.Com,B Ed

M.Com, B Ed

B.A., B Ed, DCA

M.A, B Ed

B.Sc. , B Ed

 M.A, B Ed

M.A., B Ed

B.Sc. , B Ed

 

B.A. DIPLOMA, STENO.

B.COM,PGDCA

B.A., B Ed

M.Sc, B Ed

M.Sc., B Ed

M.Sc, B Ed

M.A, B Ed

B.Sc, B Ed

M.A., B Ed

M.A., B Ed

M.C.A.

 B.P. Ed.

M.Sc, B Ed

M.Sc.

B.A, B.Ed

M.Com, B Ed

M.A., B.Ed.

M.Sc., B Ed

M.A, B. Ed.

M.A, B Ed

B.A. , B Ed

M.Sc., B.Ed

M.A, B Ed

B.A, B Ed

M.A, B Ed

M.Com

M.A. , NTT

M.A., B.Ed.

M.A, B Ed

M.A., B Ed, M Ed

B.Sc, B Ed

M.A. , M.LIB., M.PHIL, B Ed

B.A, PGDCA

 M.A, DCA

B.A, B Ed

 B. Tech (Elect. & Comm.)

VIII

VIII

V

VIII

NIL

VIII

VIII

NIL

IX

VIII

V

V

XII

XII

VIII

V

VIII