author image

CBSE Board Examination Toppers 2021-22


Class X CBSE Result 2022

S. No

Name of the Student

Percentage

1

KAVYA  VYAS

97.80%

2

INSIYA  RATLAMI

96.00%

3

DARSH  JAIN

96.00%

4

SNEHA  RAKUNDLA

96.00%

5

PRACHI  JAIN

95.60%

6

KINJAL  JAIN

95.00%

7

KATHANSH  DOSI

95.00%

8

SANYAM  JAIN

94.80%

9

PARIDHI  NEMA

94.60%

10

PRIYANSH  JAIN

94.60%

11

KANISHK  SOUDA

94.40%

12

HUSAINA  SAIYAD

94.00%

13

MAHAK  METHANI

94.00%

14

SUDHANSHU  PANDYA

94.00%


Class XII Science CBSE Result 2022

S. No

Name of the Student

Percentage

1

UMANG DOSI

96.40%

2

JAY DAVE

96.00%

3

KRITIK SHARMA

96.00%

4

GUNJ JOSHI

95.40%

5

FALGUNI SHAKTAWAT

93.00%

6

PRASUK JAIN

92.80%

7

SAKSHAM JAMDA

92.60%

8

ADITYA UPADHYAY

92.20%


Class XII Commerce CBSE Result 2022

S. No

Name of the Student

Percentage

1

JAMEELA SAIYAD

96.60%

2

JHIL JAIN

93.40%

3

ALI ASGAR MALURA

92.60%

4

ISHIKA MAKHIJA

91.80%

5

BATUL MAGAR

91.40%